ուղղորդում ենք դեպի ՔՈ մասնագիտություն
Սկսի'ր քո կարիերայի ուղին համապատասխան հմտություններով
Դասընթացի նպատակը սովորողների մասնագիտության գիտակցված ընտրությանը նպաստելն է՝ անձի հետաքրքրություններին, կարիքներին և առանձնահատկություններին, ինչպես նաև աշխատաշուկայում մրցունակ աշխատուժի պահանջարկին առավելապես համապատասխանող մասնագիտական գիտակից ընտրության հնարավորության ստեղծմամբ:
Դասընթացի
ծրագիրը
Դաս 1
Դաս 3
Դաս 4
Դաս 2
"Market Intelligence"
"Tech for Non-Tech"
"Personal Branding"
"Soft Skills' Importance"
արժեք
0 ՀՀ դրամ
տևողություն
զբաղվածություն
4 ժամ/շբթ
2 շաբաթ
Դասընթացը
Կվարեն

CEO, Armenian Code Academy
Նարեկ
Ասլիկյան
Product Manager, Docus
Սալբինա
Ալավերդյան
Senior Talent Specialist, Armenian Code Academy
Մարիամ
Սարիբեկյան
Organizational Development Consultant, MerakiPal
Քրիստինե
Ասատրյան
Ո՞վ կարող է
Դիմել
դպրոցական
ուսանող
շրջանավարտ
մասնագիտական կողմնորոշման կարիք ունեցող ցանկացած անձ
Դիմել դասընթացին